Το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στοχεύει, μέσα από μια σειρά δράσεων που θα υλοποιήσει, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων (συνδικαλιστικά όργανα όλων των βαθμίδων - Σωματεία, Ομοσπονδίες – θεσμούς εκπροσώπησης) και την ενίσχυσή τους σε θέσεις ευθύνης.

Στην προσπάθεια να πετύχει τον κεντρικό του στόχο, το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέχει στις γυναίκες την απαραίτητη πληροφόρηση, ενημέρωση και ενδυνάμωση και για άλλα θέματα που επηρεάζουν το βαθμό συμμετοχής και δραστηριοποίησή τους (συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, εκπαιδευτικά - επιμορφωτικά, νομοθετικά κ.α.)

Το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2012 και αναμένεται να λειτουργήσει ως το τέλος του 2014.

Η λειτουργία του Γραφείου Ισότητας συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

 

Help Line

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Γιατί να δραστηριοποιηθώ συνδικαλιστικά;

Γιατί να δραστηριοποιηθώ συνδικαλιστικά;

Οι επαγγελματικές οργανώσεις έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων...

Περισσότερα
Ποια είναι σήμερα η θέση των γυναικών στο συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων;

Ποια είναι σήμερα η θέση των γυναικών στο συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων;

Σύμφωνα με τη χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης, παρόλο που οι γυναίκες έχουν μια πολύ δυναμική παρουσία στο χώρο των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η συμμετοχή τους τόσο σε...

Περισσότερα
Ποια είναι η σημασία της συνδικαλιστικής δράσης;

Ποια είναι η σημασία της συνδικαλιστικής δράσης;

Η συνδικαλιστική οργάνωση και δράση συνιστά διαχρονικά και σε παγκόσμιο επίπεδο ασφαλιστική δικλείδα για τη βελτίωση των όρων εργασίας, των αμοιβών και συνακόλουθα των συνθηκών ζωής και αποτελεί ουσιαστικά κριτήριο...

Περισσότερα

 

 

   

Copyright © 2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.